Informatie voor leerkrachten

Naast het aanbod vanuit WNTweb ontwikkelen we speciale lespakketten en projecten en in de toekomst ook gratis (aanvullende) leerlijnen voor het basisonderwijs in diverse disciplines. Hier kun je als leerkracht of pedagogisch medewerker op aanhaken, zodat de lessen optimaal in de groep kunnen worden opgenomen.