Informatie voor leerkrachten

Naast het aanbod vanuit WNTweb ontwikkelen we speciale lespakketten en projecten en in de toekomst ook gratis (aanvullende) leerlijnen voor het basisonderwijs in diverse disciplines. Hier kun je als leerkracht of pedagogisch medewerker op aanhaken, zodat de lessen optimaal in de groep kunnen worden opgenomen.


Plant in de klas

In het najaar van 2018 heeft een pilot plaatsgevonden om klaslokalen te ‘vergroenen’. De ambitie was om de luchtkwaliteit in de klassen te verbeteren. Daarnaast is bekend dat groene planten een positief effect hebben op de concentratie, leerprestaties en gezondheid van zowel leerlingen als leerkrachten.

Als resultaat van deze pilot is een handboek opgeleverd, waarin beschreven staat wat de effecten van planten in de klas zijn, welke plantsystemen beschikbaar zijn en de kosten en baten ervan. Scholen en kinderopvangorganisaties kunnen zo gemakkelijk zien wat voor hun situatie de beste keuze is. 

Geïnteresseerd in het handboek? Klik dan hier.

Sinds eind 2019 beschikt WNTweb over een webwinkel, specifiek voor de aangesloten scholen en kinderopvangorganisaties, waar deze onderhoudsvriendelijke luchtzuiverende planten besteld kunnen worden tegen een scherpe prijs!

Ook kunnen hier gratis boekjes besteld worden (door aangesloten scholen en kinderopvangorganisaties), waarmee je samen met de kinderen aan de slag kunt om meer te leren over de planten.