Bijencampagne provincie Zuid-Holland

Gepubliceerd op maandag 1 april 2019

De provincie Zuid-Holland is dit voorjaar gestart met een bijencampagne om de achteruitgang van de wilde bij te stoppen. In het kader van dit project konden scholen uit de provincie Zuid-Holland een gratis bijenhotel aanvragen bij de provincie. Begin april zijn alle aangevraagde bijenhotels naar de scholen verzonden.

Waarom is het nodig?
(Wilde) bijen hebben het moeilijk. Steeds meer gaan er dood. Ruim 75% van onze voedselgewassen is afhankelijk van bestuiving door insecten.  We moeten én we kunnen er iets aan doen. Door te zorgen voor voedsel (planten, struiken en bomen met bloemen) en nestelplekjes, zoals een bijenhotel, helpen wij de bijen beter te leven. De provincie Zuid-Holland steunt onze actie voor bijen. Wij hebben ook een bijenhotel van de provincie ontvangen voor het Prinsenbos, waarmee wij deze natuurhelden kunnen helpen.


Is het veilig?
Bijen en kinderen, kan dat wel samen? Ja, dat kan! In de bijenhotels nestelen wilde bijen, die leven alleen. Ze hebben geen bijenvolk om te verdedigen en steken daarom niet. Ze kunnen wel per ongeluk prikken, maar dit is een klein prikje en veroorzaakt geen allergische reactie. Kinderen en volwassenen hebben dus geen last van de bijen.

Wat leren de kinderen?
Met het lesmateriaal van Nederland Zoemt en Naturalis leren kinderen de weetjes over deze belangrijke bestuivers. Bijvoorbeeld over de wilde bijen die het bijenhotel gebruiken, zoals de Gewone Maskerbij, de Rosse Metselbij en de Wormkruidbij.
In totaal zijn er circa 360 soorten wilde bijen.  Heel veel daarvan maken ook holletjes in de grond of in holle stengels. Sommige daarvan verzamelen stuifmeel van elke bloem en andere zijn kieskeurig.

Waaraan draagt het bij?
Met onze actie dragen wij bij aan een groot Zuid-Hollands bijenlandschap, waarin de natuur, de kinderen en de volwassenen opbloeien. Een bijenlandschap is een groot netwerk van tuintjes, terreinen, bermen, akkerranden en groengebieden, met heel veel bloemen. De bij kan zo van het ene gebied met voldoende stuifmeel, nectar en nestelplekjes naar het andere vliegen.

Wat kunnen wij uitdragen?
Bekijk via de bijencampagnekaart de grootste hotelketen van Zuid-Holland.

Geïnspireerd?  Kom ook in actie en kijk op Nederlandzoemt.nl of Bijenlandschap.nl wat jij kan doen. 

Voor meer informatie over de campagne kun je terecht op de website van de provincie Zuid-Holland:
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/natuurrijk-zuid/bloei-bijenlandschap/